mjs-full

Adwokat Marcin J. Szyling jest absolwentem dziennych studiów wyższych, które ukończył z bardzo dobrymi wynikami na kierunku Prawo, a następnie Ekonomii (w części na uniwersytecie w Tampere, Finlandia) Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej oraz wpisie na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej praktykuje w ramach Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku.

Adwokat Marcin J. Szyling zdobywał doświadczenie przy bieżącej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych oraz praktyce procesowej nabytej na sali rozpraw. Dzięki ukończeniu profilu dwujęzycznego oraz uzyskaniu certyfikatu CAE (Certificate in Advanced English) w 2000r. biegle posługuje się językiem angielskim świadcząc kompleksową obsługę prawną również na rzecz podmiotów zagranicznych.

Adwokat Marcin J. Szyling zajmuje się obsługą nie tylko podmiotów gospodarczych, ale również wspólnot mieszkaniowych, związków zawodowych oraz osób fizycznych. Specjalizacja obejmuje prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo kontraktowe, a z racji występowania w roli obrońcy – również prawo karne.

kontakt: m.j.szyling@rksz.pl