draszkiewicz-fullDominika Raszkiewicz jest studentką V roku Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie przygotowuje pracę dyplomową z zakresu prawa pracy. Praktykuje również w ramach Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku i pracuje jako dziennikarz informacyjny Radia Gdańsk.

Interesuje się tematyką prawa pracy i prawa karnego, w szczególności penitencjarystyką. Otrzymała stypendium rektora za wysoką średnią ocen w latach 2014/15, 2015/16, 2016/17. Biegle włada językiem angielskim – posiada certyfikat CAE (Certificate in Advanced English). Zna również język hiszpański w stopniu średniozaawansowanym.