aprzytarska-full

Adwokat Anna Przytarska jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywała aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Po ukończonej aplikacji adwokackiej oraz wpisie na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej praktykuje w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku, współpracując z zespołem Kancelarii Adwokackiej Marcina J. Szylinga.

Adwokat Anna Przytarska zajmuje się obsługą nie tylko osób fizycznych, ale również podmiotów gospodarczych. Specjalizacja obejmuje prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo kontraktowe, a z racji występowania w roli obrońcy – również prawo karne.

Biegle zna język angielski, język niemiecki w stopniu średniozaawansowanym. Posiada certyfikat CAE (Certificate in Advanced English).

kontakt: a.przytarska@rksz.pl