aplata-full

Mgr Agnieszka Plata jest absolwentką kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W toku studiów dodatkowo ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego (BLC) i roczny kurs prawa amerykańskiego. Obecnie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich i praktykuje w ramach Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i odszkodowań lotniczych. Interesuje się również prawnymi aspektami ochrony dziedzictwa kultury.

Biegle zna język angielski, język francuski w stopniu średniozaawansowanym. Posiada certyfikat CPE (Certificate of Proficiency in English).

kontakt: a.plata@rksz.pl